Qiu, Hao, Xin Liu, Meifang Fang, Xianxiang Wu, Dawei Zhou, and Hanfei Cai. 2023. “Dosimetric Analysis of Limiting Pelvic Bone Dose in Intensity-Modulated Radiotherapy for Cervical Cancer”. Proceedings of the Bulgarian Academy of Sciences 76 (9). Sofia, Bulgaria:1449–1456. https://doi.org/10.7546/CRABS.2023.09.16.